MICHÈLE GOOSSENS

Voor Michèle Goossens, opgegroeid temidden van een kunstverzameling, was al van jongs af aan haar interesse voor esthetiek de drijfveer achter haar keuzes. Na de kunsthumaniora studeerde ze interieur-architectuur. 

Dezelfde strakheid en lineariteit als in Michèle’s architectuur-ontwerpen is terug te vinden in haar schilderkunst. Het gekozen kleurenpakket werd gaandeweg herleid tot de basiskleuren en nadien zelfs tot enkel zwart-wit. De sterke contrastwerking gekoppeld aan een fundamenteel ruimtelijke geometrische benadering, levert abstracte werken op die, mede door hun grote dimensies, erg beïnvloedend zijn voor de omgeving waarin ze zich bevinden. Hun bijna architecturaal onderliggend karakter, past zich aan elke omgeving aan, maar verandert tegelijkertijd het aanvoelen ervan door de gestileerde uitstraling.

Niet verwonderlijk vonden een aantal van haar grootste werken dan ook onmiddellijk hun weg naar hedendaagse architecten voor wie diezelfde vormentaal vandaag zich als uitgangspunt profileert.